ROZHODNUTÍ

Ředitelka Montessori mateřské školy Klíček, o.p.s., rozhodla podle §34 a §165 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, takto:


Registrační čísla – přijaté děti:            Registrační čísla – nepřijaté děti:

1.

202207

2.

202206

3.

202220

4.

202202

5.

202226

6.

202211

7.

202230

8.

202233

9.

202215

10.

202216

11.

202227

12.

202210

13.

202213

14.

202224

15.

202209

16.

202205

17.

202214

18.

202217

19.

202203

20.

202218

21.

202222

22.

202225

23.

202229

24.

202231

25.

202232

26.

202235

27.

202234

28.

202219

29.

202208

30.

202212

31.

202228

32.

202201

33.

202223

34.

202204

35.

202221


Rozhodnutí o přijetí se považuje zveřejněním výsledků za doručené. V případě zájmu jej ředitelka rodičům vydá po předchozí domluvě. Rodiče přijatých dětí budou v nejbližších dnech e-mailem pozváni na informační schůzku.

Rozhodnutí o nepřijetí si rodiče mohou vyzvednout osobně ve dnech 16.5. a 17.5. po domluvě s ředitelkou MŠ. (Tel.778 499 904)
V Brně dne 12.5.2022 

Bc. Iva Čapková
ředitelka
Naše mateřská škola je nestátním neziskovým subjektem, 
který zřizuje obecně prospěšná společnost Montessori mateřská škola Klíček
Jsme zařazeni v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.
  
Proč Klíček?

Klíček má v českém jazyce dva základní významy. Klíček - kovový nástroj k odemykání zámku anebo klíček - zárodek budoucí rostliny. V naší školce chceme naplňovat oba tyto významy:

 - Vytváříme (a je to opravdu nekončící proces) pro děti místo, které jim pomůže odemknout dveře k vědění a spokojenému životu. 

- Víme, že každé dítě (stejně jako rostlinný klíček) má v sobě ohromný potenciál, který při vhodných podmínkách  roste, sílí a vyvíjí se ku prospěchu dítěte i prospěchu společenství, kde dítě žije. A takové podmínky se snažíme připravit.

 A klíček do třetice:

K - koncepce. Víme, jak na to. Vycházíme z každodenní praktické zkušenosti s dětmi, učíme se od nich a ony od nás.

L- láska. K dětem, k životu.

I - individualita. Každý jsme jedinečný. 

Č - čas. To, co se dítěti nedařilo včera nebo dnes, může se podařit zítra. 

E - emoce. Každý má právo smát se i plakat. 

K  - komunikace a kooperace. Rodina a škola společně ve prospěch dítěte.  


 

Výběr školky je důležité rozhodnutí. Zde najdete pár vodítek, která vám mohou napovědět, zda je či není Klíček školkou vhodnou pro Vaše dítě i pro Vás.