Iva Čapková – ředitelka, učitelka

V roce 2002 začala docházet se svým prvním dítětem do Montessori rodinného vzdělávacího centra a u Montessori pedagogiky už zůstala. V roce 2007 absolvovala roční Diplomový kurz pořádaný Společností Montessori a od té doby až do roku 2011 působila v Montessori vzdělávacím rodinném centru jako lektorka vzdělávání pro děti i dospělé. Rok 2011 byl ve znamení zřizování MŠ Klíček, kde od září stejného roku pracuje jako ředitelka a učitelka. Pedagogické vzdělání získala na Masarykově univerzitě (Katedra předškolní pedagogiky). V září 2014 dokončila roční Diplomový kurz Montessori pedagogiky zaštítěný Claus-Dieter Kaulem v Institutu celostního učení.
Iva spolupracuje s Montessori vzdělávacím rodinným centrem jako lektorka kurzu Montessori pedagogika pro MŠ.


Z dalšího vzdělávání:

- Respektovat a být respektován (2009,2013)

- Diagnostika předškoláka

- Kurz managementu a řízení lidských zdrojů ve školách a školských zařízeních


Iva ráda čte, tančí a stepuje. V Klíčku má na starosti oblast matematiky a "pár dalších drobností".

Motto: "Montessori pedagogika důvěřuje dítěti a počítá s jeho schopnostmi. Já také :-)."Lenka Dygasová – učitelka


Montessori pedagogiku poznala v roce 2002, kdy v ní našla inspiraci pro výchovu svých tří dětí. Během mateřské dovolené absolvovala kurzy Jak podpořit přirozený vývoj dítěte, Respektovat a být respektován, Montessori přirozené vzdělávání a také DPS Vychovatelství na Masarykově univerzitě.


V MŠ Klíček působí od září 2011. V roce 2013 absolvovala kurz Montessori pedagogika pro MŠ v Montessori vzdělávacím rodinném centru, od června 2016 studuje Diplomový kurz ve Společnosti Montessori.

Lenka je kvalifikovanou učitelkou předškolního vzdělávání.


Další absolvované kurzy:

Focusing - Dialog mysli a těla


Lenka ráda výtvarně tvoří, stará se o rostliny a sportuje. Pro děti v Klíčku připravuje výtvarné aktivity a pečuje o oblast pomůcek praktického života. Každý den se stará o připravené prostředí při svačinkách, pečuje s dětmi o rostliny ve třídě, a také má patronát nad naší zahradou.
Milena Filková - učitelka


V Klíčku od února 2016. S Montessori pedagogikou se setkala v roce 2005, absolvovala kurz Respektovat a být respektován, získala Český národní diplom Montessori a následujících 8 let působila jako pedagog v Montessori MŠ. Vzdělání v oboru si rozšířila o 14 denní kurz Montessori pedagogiky u Lilian Bryan, lektorky asociace AMI.


Milena je kvalifikovaným předškolním pedagogem, a také magistrou v oboru sociální pedagogiky. Absolvovala kurz dramatické výchovy, o kterou se zajímá. 

Věnuje se i lektorské činnosti - vedla kurzy Montessori pedagogiky pro rodiče, momentálně spolupracuje s o.s. "Mámo, pojď si hrát", zaměřeným na pořádání pobytů rodičů s dětmi s Montessori tématikou.


Volný čas tráví Milka ráda se svou rodinou, společně chodí do divadla, do přírody a plavat. Moc ji baví kurz improvizace, který navštěvuje, ráda výtvarně tvoří a miluje tanec. Ráda čte a mlsá :-). V Klíčku má na starosti aktivity pro předškoláky, stará se o oblast jazykové výchovy, připravuje odpolední výtvarné tvoření.
Eva Valkovičová - učitelka


Eva je součástí Klíčku od října 2016. Původně vystudovala sociální práci, později učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň, v praxi ji však pohltila předškolní výchova a Montessori pedagogika, proto si nyní doplňuje kvalifikaci předškolního pedagoga. Získala Český národní diplom Montessori, pracovala jako lektor v Montessori školce a mateřském centru. 


Z dalšího Evina vzdělávání: kurz Respektovat a být respektován, kurz dramatické výchovy na PedF MU, ekologické programy a kurzy v Lipce a Rezekvítku.


Eva tráví svůj volný čas s dětmi a rodinou, společně jezdí na výlety do přírody, lyžují, výtvarně tvoří.


V Klíčku má na starosti oblast kosmické výchovy a anglické chvilky.
Markéta Kalivodová – speciální pedagog, asistentka pedagoga


Členkou týmu od září 2015. Je absolventkou pedagogické fakulty, obor logopedie a surdopedie, zaměření na specifické poruchy učení (dysgrafie atd.). Své vzdělání doplnila o kurz "Maxík" - stimulační program pro předškoláky. Praxi u dětí získala už během studia - pracovala v různých MŠ a také vedla kroužek logopedie. Nyní se našla v Montessori pedagogice, která ji nadchla, v roce 2016 absolvovala kurz Montessori pedagogika pro MŠ.


Pro děti v Klíčku Markéta zajišťuje logopedickou péči, u předškoláků sleduje zejména jejich školní připravenost v komunikaci. Od září 2016 pracuje na část úvazku jako školní speciální pedagog.


Volný čas tráví Markéta pečením, vařením a především ochutnáváním :-). Za dobrým jídlem podniká cesty do zahraničí a v oboru gastronomie se také vzdělává. Najdete ji i na hodinách jógy, ráda sportuje, tancuje a tráví čas se svou rodinou.
Eva Konečná – provozní


Ve školce pečuje o naše obědy a svačinky, má přehled, co mají děti rády a kolik toho kdo z nich sní. Velmi pečlivě se také stará o úklid našich prostor a vytváří nám spolehlivé zázemí už od vzniku školky.


Děti Evě rády pomáhají, je takovou naší školkovou babičkou a cítí se mezi dětmi dobře. Daří se jí vstřebávat a používat respektující komunikaci.


Ve volném čase se Eva stará o zahrádku a také o svou fenku Besinku.
Comments