ADAPTACE DĚTÍ V MŠ


Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské školky je velká změna, některé děti se s ní vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci.

Rodičům doporučujeme před nástupem do MŠ využít např. program Školička v Montessori centru, kde si dítě může postupně v malých časových úsecích vyzkoušet samostatný pobyt mezi vrstevníky, navykne si zde také respektovat řád a pravidla, která jsou téměř shodná s těmi, která uplatňujeme v MŠ Klíček. 

Na začátku školního roku se děti postupně učí respektovat třídní pravidla: zacházet s pomůckami jemně, vrátit pomůcku na její místo, domluvit se s kamarádem na spolupráci...

Před nástupem doporučujeme po dohodě s personálem navštívit MŠ s dítětem, prohlédnout si společně prostory, půl hodinky pobýt a pak v klidu odejít. Ve chvíli, kdy rodič přivádí dítě do školky k samostatnému pobytu a ono je nejisté nebo dokonce pláče, je dobré okamžik rozloučení neprodlužovat ani neodkládat, v klidu odejít a v domluvenou dobu (přesně!) pro dítě přijít. Ze zkušenosti víme, že většina dětí se zklidní ve chvíli, kdy se za rodičem zavřou dveře.

Doporučujeme začít s kratší dobou pobytu dítěte v MŠ (u nejmenších např. začít s jednou hodinou) a postupně ji prodlužovat. Učitelka vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup. 

V případě potřeby mohou v prvních několika dnech rodiče (pokud si to přejí) doprovázet dítě i do prostor MŠ, je ale třeba, aby zcela respektovali pokyny pedagogů a nenarušovali chod MŠ. Ze zkušenosti víme, že pokud je rodič s dítětem v MŠ, adaptace prakticky neprobíhá, dítě je spíše stresováno nejistotou, zda rodič odejde a kdy. Proto tuto možnost volíme jen v krajním případě, když je dítě opravdu velmi úzkozstné.

Pro zdárný průběh adaptace dítěte je prospěšné, když mají rodiče sami v sobě zpracováno téma odloučení. Pokud totiž dítě cítí strach či jiné emoce rodiče, obvykle je to ono, kdo je dá najevo. Víte-li o sobě, že je pro vás okamžik loučení frustrující, bude vhodné, aby dítě zpočátku do MŠ předával ten "odolnější" z rodičovské dvojice.

V první fázi adaptace si dítě zvyká na prostředí, na pobyt ve velkém prostoru s mnoha vrstevníky, pracuje zejména s pomůckami z oblasti praktický život umístěnými v přední části třídy. Když už si je jisté, obvykle samo postupuje třídou k dalším pomůckám, přechází od pozorování dětí ke spolupráci. Průběh adaptace konzultujeme s rodiči dle potřeby a asi měsíc po nástupu do školky se s nimi scházíme na první pohovor o dítěti.

 

 Comments