KROUŽKY

Děti potřebují mít nabídku rozmanitých činností, ze kterých si samy vyberou. Zejména mladší děti neudrží  pozornost dlouhý časový úsek a tudíž organizovat pro ně kroužky v délce 45 minut jedno odpoledne v týdnu není příliš přínosné. Proto u nás najdete tyto aktivity zařazené v krátkých blocích v běžném denním programu:
  • výtvarné činnosti,
  • pohybové aktivity,
  • zpěv,
  • tanec,
  • dramatická výchova (práce s loutkou, základy divadelní improvizace),
  • základy angličtiny (jednoduché říkanky a písničky, základní slovíčka - barvy, zvířata apod.)
  • péče o rostliny - zálivka, pletí, okopávání,
  • péče o morčata - krmení, chování, čištění kotce,
  • základní polytechnické dovednosti - řezání, zatloukání hřebíků, šití apod.
Tyto činnosti jsou zahrnuty v běžném měsíčním školném.

Comments