KROUŽKY


Děti potřebují mít nabídku rozmanitých činností, ze kterých si vyberou. Zejména mladší děti neudrží  pozornost dlouhý časový úsek a tudíž organizovat pro ně kroužky v délce 45 minut jedno odpoledne v týdnu jim není příliš přínosné. Proto u nás najdete tyto aktivity zařazené v krátkých blocích v běžném denním programu:
    • výtvarné činnosti,
    • pohybové aktivity,
    • zpěv,
    • tanec,
    • základy angličtiny (jednoduché říkanky a písničky, základní slovíčka - barvy, zvířata apod.).

Tyto činnosti jsou zahrnuty v běžném měsíčním školném.

Ve druhém pololetí bude v případě dostatečného zájmu zařazen kurz plavání.
Comments