Pro rodiče‎ > ‎

Přijímací řízení 2020

Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Výdej přihlášek (Ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře)      

17.4.-15.5.2020

Příjem vyplněných přihlášek datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (obyčejný e-mail nestačí), poštou nebo do schránky MŠ (na vrátnici VUT). 
V nutném případě osobně po dohodě na telefonu 778 49 904.

Přijetí přihlášky vám potvrdíme e-mailem a současně dostanete přidělené registrační číslo.

K přijímacímu řízení je potřeba doložit:

1. vyplněnou přihlášku

2. řádné očkování dítěte podle zákona (týká se všech dětí kromě předškoláků).

- potvrzením od dětského lékaře. (POZOR! Na základě právní analýzy nepřijímáme kopii

očkovacího průkazu s čestným prohlášením - podrobněji níže.)

Potvrzení o očkování je nutným podkladem pro přijímací řízení. Bez tohoto dokladu musí 

ředitelka přerušit správní řízení a vyzvat zákonné zástupce k doložení. Povinné očkování je

nutnou podmínkou přijetí dítěte do MŠ.

Rodiče předškoláků (dětí, které dovrší 5 let nejpozději 31.8.2020) vyplní pouze prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

Stručné shrnutí právní analýzy k potvrzení řádného očkování dítěte: 

Jednoznačné potvrzení o zdravotních záležitostech dítěte může dát pouze pediatr, kterému to ukládá zákon. 

Očkovací průkaz Vám nikdo nemusí ukazovat, není povinen. A Vy zas nejste povinna přebírat zodpovědnost

za jiné (a to ani v těchto, nebo právě v těchto časech). Pokud by se dodatečně ukázalo, že dítě, které jste přijala,

nesplňovalo podmínky dané zákonem, budete za to zodpovědná pouze Vy sama, nikoliv MŠMT, ani zřizovatel, 

ani lékaři a politici, a případné důsledky (vč. pokut od hygieniků) byste nesla také sama. 

3. rodný list dítěte (prostá kopie, není potřeba ověřovat)

Dokumenty ke stažení zde od 17.4.
 
od 2.5. 
do 15.5.2020 20,00h

Vyvěšení výsledků (na webových stránkách www.msklicek.org)

 nejpozději
25.5.2020 v 16hod
Vydávání rozhodnutí o nepřijetí 
Rozhodnutí o přijetí může být vydáno na žádost zákonného zástupce dítěte ve stejném termínu.

27.-28.5.2020
 čas si prosím domluvte na tel. 778 499 904
 Odeslání rozhodnutí o nepřijetí (Česká pošta)
29.5.2020

Děti přijímáme pouze na docházku pondělí - pátek.

Průběh přijímacího řízení
Přihláška, formuláře Vyjádření lékaře a Čestné prohlášení budou ke stažení na webových stránkách školy v uvedeném termínu. Každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. 
Rozhodnutí o přijetí není potřeba si vyzvednout. Pokud by o něj měl rodič přesto zájem, bude mu vydáno na požádání.
Rozhodnutí o nepřijetí je potřeba si vyzvednout osobně nebo jej škola zašle doporučeně poštou. 

Rodičům přijatých dětí pošleme mailem informace ohledně dalšího postupu - informační schůzka, podpis smlouvy, platba zálohy atd.


Kriteria přijetí

Do MŠ budou přednostně přijímány děti:

-        jejichž sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval MŠ Klíček,
-       jejichž rodiče mají prokazatelný zájem o Montessori pedagogiku a respektující komunikaci (zúčastnili se         
                       vzdělávacích kurzů nebo seminářů nebo jiných akcí seznamujících rodinu s Montessori principy),
-       které nejpozději k 1.9.2020 dosáhnou 2,75 let věku,
-       které navštěvovaly jiné Montessori zařízení samostatně nebo s rodičem,
-       nepřijaté v předchozím přijímacím řízení a opakovaně přihlášené do MŠ Klíček.


Očkování
Mateřská škola přijímá děti v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2015 je pro účely přijetí dítěte do MŠ třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou ve schématu minimálně 2+1 dávka.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola nebude požadovat doklad o očkování.
U ostatních dětí bude třeba doložit vyjádření lékaře/čestné prohlášení+kopii očkovacího průkazu současně s přihláškou.


Pro rodiče budoucích předškoláků
Po předchozích zkušenostech nedoporučujeme změnu mateřské školy v posledním roce docházky. Než se dítě v nové školce zadaptuje, nějaký měsíc to trvá. Případné potíže dítěte můžeme správně diagnostikovat až po adaptaci a na případná opatření zbývá před nástupem do školy málo času. Proto prosím velmi dobře zvažte případné přehlašování dítěte. Pokud přece jen váháte, předem nás kontaktujte, můžeme to probrat.


Pokud jste zde nenašli odpověď na svou otázku, pište prosím na info@msklicek.org.

Comments