Pro rodiče‎ > ‎

Přijímací řízení 2022

Pozor, z důvodu změny ve Školském zákoně v neprospěch netříletých dětí můžeme k docházce do školky přijmout pouze děti, které nejpozději do 31.8.2022 dosáhnou tří let.

Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023


Výdej přihlášek (Ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře)      

1.4.-1.5.2022

Příjem vyplněných přihlášek

K přijímacímu řízení je potřeba doložit:

1. vyplněnou přihlášku

2. vyjádření lékaře - doklad o očkování dítěte podle zákona (netýká se předškoláků).

Potvrzení o očkování je nutným podkladem pro přijímací řízení. Bez tohoto dokladu

musí ředitelka přerušit správní řízení a vyzvat zákonné zástupce k doložení.

Povinné očkování je nutnou podmínkou přijetí dítěte do MŠ.

Rodiče předškoláků (dětí, které dovrší 5 let nejpozději 31.8.2022) vyplní pouze prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

3. rodný list dítěte (stačí sebou přinést k nahlédnutí, kopii nebudeme uchovávat)

Dokumenty ke stažení zde od 1.4.2022
 
Nejpozději do 6.5. 17h

osobně

nebo

datovou schránkou/
poštou


Osobní odevzdání přihlášky:

pondělí 2.5.
9,00-17,00

čtvrtek 5.5. 
8,00-9,00
11,00-12,00

Vyvěšení výsledků 
(Na webových stránkách www.msklicek.org a na vstupních dveřích do MŠ.)

 nejpozději
13.5.2022 v 16h

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí 
Rozhodnutí o přijetí může být vydáno na žádost zákonného zástupce dítěte ve stejném termínu.
16.5. nebo 17.5.2022
 čas si prosím domluvte na tel. 778 499 904
 Odeslání rozhodnutí o nepřijetí (Česká pošta)
19.5.2022

Děti přijímáme pouze na celodenní docházku pondělí - pátek.

Průběh přijímacího řízení
Potřebné formuláře budou ke stažení na webových stránkách školy v uvedeném termínu. Každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. 
Rozhodnutí o přijetí není potřeba si vyzvednout. Pokud by o něj měl rodič přesto zájem, bude mu vydáno na požádání.
Rozhodnutí o nepřijetí je potřeba si vyzvednout osobně nebo jej škola zašle poštou. 

Rodičům přijatých dětí pošleme mailem informace ohledně dalšího postupu - informační schůzka, podpis smlouvy, platba zálohy atd.


Kriteria přijetí

Do MŠ budou přednostně přijímány děti:

-        jejichž sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval MŠ Klíček,
-       jejichž rodiče mají prokazatelný zájem o Montessori pedagogiku a respektující komunikaci (zúčastnili se         
                       vzdělávacích kurzů nebo seminářů nebo jiných akcí seznamujících rodinu s Montessori principy),
-       které nejpozději k 1.9.2022 dosáhnou 3 let věku,
-       které navštěvovaly jiné Montessori zařízení samostatně nebo s rodičem,
-       nepřijaté v předchozím přijímacím řízení a opakovaně přihlášené do MŠ Klíček.


Očkování
Mateřská škola přijímá děti v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2015 je pro účely přijetí dítěte do MŠ třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou ve schématu minimálně 2+1 dávka.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola nebude požadovat doklad o očkování.
U ostatních dětí bude třeba doložit vyjádření lékaře/čestné prohlášení+kopii očkovacího průkazu současně s přihláškou.


Pro rodiče budoucích předškoláků
Po předchozích zkušenostech nedoporučujeme změnu mateřské školy v posledním roce docházky. Než se dítě v nové školce zadaptuje, nějaký měsíc to trvá. Eventuelní potíže dítěte můžeme správně diagnostikovat až po adaptaci a na případná opatření zbývá před nástupem do školy málo času. Proto prosím velmi dobře zvažte případné přehlašování dítěte. Pokud přece jen váháte, předem nás kontaktujte, můžeme to probrat.


Pokud jste zde nenašli odpověď na svou otázku, pište prosím na info@msklicek.org.

Comments