Pro rodiče‎ > ‎

Přijímací řízení 2019

Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Prohlídka MŠ - setkání zájemců o místo v MŠ.
Pozor, na akci je potřeba se přihlásit na emailu info@msklicek.org
Prosím pište čas, který preferujete.

Skupiny účastníků budou početně omezeny.

Prohlídka je koncipována jako informační schůzka pro dospělé, hlídání dětí není zajištěno. Zvažte, zda vám účast dítěte umožní soustředit se na věci, které potřebujete zjistit.

 9. dubna 2019
v 15,30 nebo 16,30

Výdej přihlášek (Ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře,
po dohodě lze vyzvednout v MŠ přihlášku fyzicky.)      
 29.4. - 6.5.2019
Příjem vyplněných přihlášek (osobně ve vymezeném čase, poštou nejpozději 10.5.2019)
S sebou je potřeba přinést rodný list dítěte a potvrzení od lékaře.
  9.5.2019 15,00-17,00
10.5.2019  8,30-11,00

Jiný čas možno domluvit na info@msklicek.org, uzávěrka přihlášek nejpozději 10.5. v 15hodin.
Vyvěšení výsledků      
(na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách www.msklicek.org)

 20.5.2019 v 16hod.
Vydávání rozhodnutí o nepřijetí 
(Rozhodnutí o přijetí může být vydáno na žádost zákonného zástupce dítěte ve stejném termínu.)
 21.-23.5.2019
 čas po předchozí domluvě
 Odeslání rozhodnutí o nepřijetí (Česká pošta)
24.5.2019

Děti přijímáme pouze na docházku pondělí - pátek.

Průběh přijímacího řízení
Přihláška a formulář Vyjádření lékaře budou ke stažení na webových stránkách školy v uvedeném termínu. Vyplněné formuláře odevzdá rodič osobně ředitelce školy ve stanoveném termínu. Přinese s sebou k nahlédnutí rodný list dítěte. Každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. 
Rozhodnutí o přijetí není potřeba si vyzvednout. Pokud by o něj měl rodič přesto zájem, bude mu vydáno na požádání.
Rozhodnutí o nepřijetí je potřeba si vyzvednout osobně nebo jej škola zašle doporučeně poštou. 

Rodičům přijatých dětí pošleme mailem informace ohledně dalšího postupu - informační schůzka, podpis smlouvy, platba zálohy atd.


Kriteria přijetí

Do MŠ budou přednostně přijímány děti:

-        jejichž sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval MŠ Klíček,
-       jejichž rodiče mají prokazatelný zájem o Montessori pedagogiku a respektující komunikaci (zúčastnili se         
                       vzdělávacích kurzů nebo seminářů nebo jiných akcí seznamujících rodinu s Montessori principy),
-       které nejpozději k 1.9.2019 dosáhnou 2,75 let věku,
-       které navštěvovaly jiné Montessori zařízení samostatně nebo s rodičem,
-       nepřijaté v předchozím přijímacím řízení a opakovaně přihlášené do MŠ Klíček.


Očkování
Mateřská škola přijímá děti v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2015 je pro účely přijetí dítěte do MŠ třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou ve schématu minimálně 2+1 dávka.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola nebude požadovat doklad o očkování.
U ostatních dětí bude třeba doložit vyjádření lékaře současně s přihláškou.


Pro rodiče budoucích předškoláků
Po předchozích zkušenostech nedoporučujeme změnu mateřské školy v posledním roce docházky. Než se dítě v nové školce zadaptuje, nějaký měsíc to trvá. Případné potíže dítěte můžeme správně diagnostikovat až po adaptaci a na případná opatření zbývá před nástupem do školy málo času. Proto prosím velmi dobře zvažte případné přehlašování dítěte. Pokud přece jen váháte, předem nás kontaktujte, můžeme to probrat.                                      


  


Comments