DOCHÁZKA A ŠKOLNÉ 2017/2018


Mateřská škola bude ve školním roce 2017/2018 v provozu od 4. září 2017 do 27. července 2018. V těchto měsících bude také hrazeno školné, které činí 5 595 Kč měsíčně, a také příspěvek na provoz školní jídelny-výdejny ve výši 485 Kčje splatné měsíčně předem nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (na říjen tedy do 25. září).

V případě platby na celé pololetí dopředu bude poskytnuta sleva ve výši 2%.

V naší MŠ nabízíme pouze celodenní docházku. (Provozní doba v pracovní dny 7:15 - 16:30).

Školné zahrnuje:

-     Vzdělávání podle Montessori školního vzdělávacího                           programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím                               programem pro předškolní výchovu;
-      kulturní fond;
-      výtvarné potřeby;
-      fond obnovy pomůcek;
-      hygienické prostředky (toaletní papír, papírové                            kapesníčky, ...).

 

Samostatnou úplatou bude řešeno stravné a případné kroužky (dle zájmu rodičů).

MŠ bude z provozních důvodů uzavřena ve dnech uvedených v harmonogramu školního roku.

Tato přerušení provozu jsou již zohledněna ve výši školného a školné se již v příslušném měsíci nijak nekrátí. Školné se také nijak nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte.

Škola si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (zejm. výpadek dodávek energií, vody, apod.) přerušit krátkodobě provoz i mimo tyto termíny s tím, že přerušení provozu do celkového počtu 3 pracovních dnů během školního roku nemá vliv na výši školného.

 

 

 

 Comments