ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Stručný popis vzdělávání v MŠ Klíček:

Hlavním cílem MŠ je provázet dítě v poznávání okolního světa i sebe sama, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, vést ho k samostatnosti, svobodě a odpovědnosti tak, aby s radostí a odvahou mohlo z MŠ pokračovat dál na své vzdělávací cestě.

V je uplatňována výchovná a vzdělávací koncepce Montessori, která byla založena a rozvíjena od počátku 20. století italskou lékařkou a psycholožkou Marií Montessori (1870-1952).

Hlavním východiskem Montessori pedagogiky je poznání zákonitostí vývoje dětské osobnosti. Podle těchto zákonitostí je pak dítěti umožňován ve svobodném a přirozeném prostředí nenásilný rozvoj odpovídající jeho aktuálním fyzickým
a psychickým možnostem.
 

Hlavní principy práce v MŠ:

1) Svobodná volba činnosti dítěte

a) Dítě má po většinu svého pobytu v MŠ možnost       spontánně si vybrat činnost v souladu se svými                    potřebami.
b) Pracuje samostatně nebo ve skupině, vybírá si také 
    místo, kde bude pracovat.
c) Každé dítě má tolik svobody, kolik zvládá vzhledem 
    k bezpečnosti své i ostatních dětí.


2) Prostředí připravené (a obměňované) v souladu                          s potřebami dětí

a) Ve třídě jsou připravené pomůcky v nízkých                           policích tak, aby byly snadno dostupné pro děti.
b) Prostor je rozdělen skříňkami na pracovní koutky. 
c) Ve třídě s omyvatelnou částí podlahy jsou dětem                  nabízeny činnosti praktického života jako přelévání               vody, vaření, výtvarné aktivity.
d) Děti mají k dispozici veškeré úklidové pomůcky tak,
    aby mohly spolu s dospělými pečovat o prostředí třídy.
    Ve třídě máme křečíka džungarského.
e) Součástí připraveného prostředí je také proškolený              učitel, který je dětem respektujícím průvodcem.                   Jeho úkolem je zúčastněné pozorování dění ve třídě    
    a příprava materiálů a podnětů k aktivnímu rozvoji a            učení podle potřeb. Učitel také sleduje vytváření                   kompetencí, vývoj a postup u dětí a komunikuje                  pravidelně s rodiči.


3) Harmonie psychického a fyzického vývoje dítěte

a) Děti procvičují všechny své pohyby při přirozených               činnostech – oblékání, úklid, péče o své věci, prostírání 
    a úklid jídelního stolu, péče o zvířátko, péče o prostředí,        tanec, pohyb venku.
b) Při práci s pomůckami procvičují jemnou i hrubou motoriku,     v MŠ využíváme snadného učení dětí v pohybu. 

 

V MŠ jsou dětem k dispozici Montessori pomůcky rozdělené do těchto oblastí:

1) Praktický život
2) Smyslový materiál
3) Jazykový materiál
4) Matematický materiál
5) Poznávání světa

Nabízené pomůcky, další výukové materiály a programy jsou připraveny
k rozvíjení klíčových kompetencí dětí v souladu s rámcovým vzdělávacím programem školy.

  

Hodnotící systém
Učitelky průběžně sledují a zaznamenávají činnosti a pokroky každého dítěte, a na základě pozorování a záznamů mu nabízejí další aktivity. Dvakrát ročně je rodičům nabídnut pohovor o dítěti a jeho aktuálních potřebách, v případě potřeby si rodiče domluví individuální schůzku s učitelkou kdykoli v průběhu roku.
 
Personální zajištění činnosti školy

V mateřské škole s dětmi pracují ředitelka, tři učitelky a paní provozní (výdej obědů a úklid).

Comments