Projekty

Čerpáme neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na pořízení výukových pomůcek pro práci s dětmi. (Oblast čtenářské gramotnosti.)
Čerpáme dotace z tzv. Šablon III
(Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro ZŠ a MŠ III)

 
Comments