STRAVOVÁNÍ

Stravu odebíráme od firmy Školní jídelna DJ s.r.o. se sídlem na Svážné ulici.

Pokud je dítě přítomno v MŠ, odebírá vždy celodenní stravu, která zahrnuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.
Dopolední přesnídávka je dětem nabízena v čase od 8:30 do 10:00. Během tohoto času si mohou samy zvolit, kdy a kolik budou jíst. Po jídle si děti umyjí a utřou svůj talířek.

Oběd je připraven k výdeji ve 12:15 h, děti si s dopomocí dospělého naberou jídlo, v případě zájmu si přidají. Potraviny, které děti zatím nejedí, jim nabízíme, ale do jejich konzumace je nenutíme. Vycházíme přitom z přání rodičů uvedených v adaptačních dotaznících.


Odpolední svačina je připravena ve 14:45 h. Dětem, které mají nahlášený odchod po obědě připravíme balíček s sebou domů.

Úhrada za celodenní stravování je v tomto školním roce stanovena na 58 Kč denně. Hradí se zálohově převodem na účet číslo 2600448932/2010. Na začátku dalšího měsíce obdržíte informaci o počtu odebraných jídel.
Záloha na stravné činí 1 160 Kč měsíčně,
zálohy budou vyúčtovány na konci školního roku. Pokud někomu z dětí vznikne větší přeplatek, je možné jej po vzájemné dohodě vrátit i v průběhu školního roku. 

Záloha je splatná vždy do 25. dne předchozího měsíce. 


Pro případ nepřítomnosti je třeba stravu nejpozději jeden pracovní den předem do 9:00 odhlásit, a to následovně:

Podřízené stránky (1): Aktuální jídelníček
Comments