ROZHODNUTÍ

Ředitelka Montessori mateřské školy Klíček, o.p.s., rozhodla podle §34 a §165 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, takto:

Registrační čísla – přijaté děti:                 Registrační čísla – nepřijaté děti:

2019/1
2019/3
2019/10
2019/16
2019/21
2019/22

2019/2
2019/4
2019/5
2019/6
2019/7
2019/8
2019/9
2019/11
2019/12
2019/13
2019/14
2019/15
2019/17
2019/18
2019/19
2019/20
2019/23

Rozhodnutí o přijetí se považuje zveřejněním výsledků za doručené. V případě zájmu jej ředitelka rodičům vydá po předchozí domluvě. Rodiče přijatých dětí budou v nejbližších dnech e-mailem pozvání na informační schůzku.

Rozhodnutí o nepřijetí si rodiče mohou vyzvednout osobně ve dnech 21.-23.5. po domluvě s ředitelkou MŠ. Pro domluvu prosím pište mail na iva.capkova@msklicek.org nebo volejte 778 499 904.

V Brně dne 20.5.2019                                                        Bc.Iva Čapková, ředitelka Kapacita MŠ je pro školní rok 2019/2020 naplněna.Naše mateřská škola je nestátním neziskovým subjektem, 
který zřizuje obecně prospěšná společnost Montessori mateřská škola Klíček
Jsme zařazeni v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.
  
Proč Klíček?

Klíček má v českém jazyce dva základní významy. Klíček - kovový nástroj k odemykání zámku anebo klíček - zárodek budoucí rostliny. V naší školce chceme naplňovat oba tyto významy:

 - Vytváříme (a je to opravdu nekončící proces) pro děti místo, které jim pomůže odemknout dveře k vědění a spokojenému životu. 

- Víme, že každé dítě (stejně jako rostlinný klíček) má v sobě ohromný potenciál, který při vhodných podmínkách  roste, sílí a vyvíjí se ku prospěchu dítěte i prospěchu společenství, kde dítě žije. A takové podmínky se snažíme připravit.

 A klíček do třetice:

K - koncepce. Víme, jak na to. Vycházíme z každodenní praktické zkušenosti s dětmi, učíme se od nich a ony od nás.

L- láska. K dětem, k životu.

I - individualita. Každý jsme jedinečný. 

Č - čas. To, co se dítěti nedařilo včera nebo dnes, může se podařit zítra. 

E - emoce. Každý má právo smát se i plakat. 

K  - komunikace a kooperace. Rodina a škola společně ve prospěch dítěte.  


 

Výběr školky je důležité rozhodnutí. Zde najdete pár vodítek, která vám mohou napovědět, zda je či není Klíček školkou vhodnou pro Vaše dítě i pro Vás.