Výsledky přijímacího řízení - rozhodnutí

Ředitelka Montessori mateřské školy Klíček, o.p.s., rozhodla podle §34 a §165 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, takto:

 Registrační čísla – přijaté děti:                Registrační čísla – nepřijaté děti:

2018/2                                                          2018/1
2018/4                                                          2018/3
2018/5                                                          2018/6
2018/7                                                          2018/8
2018/11                                                        2018/9
2018/13                                                        2018/10
2018/15                                                        2018/12
2018/16                                                        2018/14
2018/19                                                        2018/17
2018/21                                                        2018/18
2018/22                                                        2018/20
2018/24                                                        2018/23      
2018/25                                   

Rozhodnutí o přijetí se považuje zveřejněním výsledků za doručené. V případě zájmu jej ředitelka rodičům vydá po předchozí domluvě.

Rozhodnutí o nepřijetí si rodiče mohou vyzvednout osobně ve dnech 22.-24.5. po domluvě s ředitelkou MŠ, info@msklicek.org.


Kapacita pro školní rok 2018/2019 je naplněna.


Naše mateřská škola je nestátním neziskovým subjektem, 
který zřizuje obecně prospěšná společnost Montessori mateřská škola Klíček
Jsme zařazeni v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.
  
Proč Klíček?

Klíček má v českém jazyce dva základní významy. Klíček - kovový nástroj k odemykání zámku anebo klíček - zárodek budoucí rostliny. V naší školce chceme naplňovat oba tyto významy:

 - Vytváříme (a je to opravdu nekončící proces) pro děti místo, které jim pomůže odemknout dveře k vědění a spokojenému životu. 

- Víme, že každé dítě (stejně jako rostlinný klíček) má v sobě ohromný potenciál, který při vhodných podmínkách  roste, sílí a vyvíjí se ku prospěchu dítěte i prospěchu společenství, kde dítě žije. A takové podmínky se snažíme připravit.

 A klíček do třetice:

K - koncepce. Víme, jak na to. Vycházíme z každodenní praktické zkušenosti s dětmi, učíme se od nich a ony od nás.

L- láska. K dětem, k životu.

I - individualita. Každý jsme jedinečný. 

Č - čas. To, co se dítěti nedařilo včera nebo dnes, může se podařit zítra. 

E - emoce. Každý má právo smát se i plakat. 

K  - komunikace a kooperace. Jsou základem úspěšné spolupráce rodiny a školy.  


 

Výběr školky je důležité rozhodnutí. Zde najdete pár vodítek, která vám mohou napovědět, zda je či není Klíček školkou vhodnou pro Vaše dítě i pro Vás.