Školní vzdělávací program

Stručný popis vzdělávání v MŠ Klíček:

Mobirise Website Builder
Montesssori

V MŠ je uplatňována výchovná a vzdělávací koncepce Montessori, která byla založena a rozvíjena od počátku 20. století italskou lékařkou a psycholožkou Marií Montessori (1870-1952).

Mobirise Website Builder
Hlavní cíl

Hlavním cílem MŠ je provázet dítě v poznávání okolního světa i sebe sama, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, vést ho k samostatnosti, svobodě a odpovědnosti tak, aby s radostí a odvahou mohlo z MŠ pokračovat dál na své vzdělávací cestě. 

Mobirise Website Builder
Hlavní východisko

Hlavním východiskem Montessori pedagogiky je poznání zákonitostí vývoje dětské osobnosti. Podle těchto zákonitostí je pak dítěti umožňován ve svobodném a přirozeném prostředí nenásilný rozvoj odpovídající jeho aktuálním fyzickým
a psychickým možnostem. 


Hodnotící systém

Učitelky průběžně sledují a zaznamenávají činnosti a pokroky každého dítěte, a na základě pozorování a záznamů mu nabízejí další aktivity. Dvakrát ročně je rodičům nabídnut pohovor o dítěti a jeho aktuálních potřebách, v případě potřeby si rodiče domluví individuální schůzku s učitelkou kdykoli v průběhu roku.

Hlavní principy práce v MŠ:

Svobodná volba činnosti dítěte

 • Dítě má po většinu svého pobytu v MŠ možnost spontánně si vybrat činnost v souladu se svými potřebami.
 • Dítě pracuje samostatně nebo ve skupině, vybírá si také místo, kde bude pracovat.
 • Každé dítě má tolik svobody, kolik zvládá vzhledem k bezpečnosti své i ostatních dětí.
 • Ve třídě jsou připravené pomůcky v nízkých policích tak, aby byly snadno dostupné pro děti.Dítě pracuje samostatně nebo ve skupině, vybírá si také místo, kde bude pracovat.
 • Prostor je rozdělen skříňkami na pracovní koutky.
 • Ve třídě s omyvatelnou částí podlahy jsou dětem nabízeny činnosti praktického života jako přelévání vody, vaření, výtvarné aktivity.
 • Děti mají k dispozici veškeré úklidové pomůcky tak, aby mohly spolu s dospělými pečovat o prostředí třídy.              Ve třídě máme křečíka džungarského.
 • Součástí připraveného prostředí je také proškolený učitel, který je dětem respektujícím průvodcem. Jeho úkolem je zúčastněné pozorování dění ve třídě a příprava materiálů a podnětů k aktivnímu rozvoji a učení podle potřeb. Učitel také sleduje vytváření kompetencí, vývoj a postup u dětí a komunikuje pravidelně s rodiči.

Harmonie psychického a fyzického vývoje dítěte

 • Děti procvičují všechny své pohyby při přirozených činnostech – oblékání, úklid, péče o své věci, prostírání a úklid jídelního stolu, péče o zvířátko, péče o prostředí, tanec, pohyb venku.
 • Při práci s pomůckami procvičují jemnou i hrubou motoriku, v MŠ využíváme snadného učení dětí v pohybu.

V MŠ jsou dětem k dispozici Montessori pomůcky rozdělené do těchto oblastí:

 • Praktický život
 • Smyslový materiál
 • Jazykový materiál
 • Matematický materiál
 • Poznávání světa

Nabízené pomůcky, další výukové materiály a programy jsou připraveny k rozvíjení klíčových kompetencí dětí v souladu s rámcovým vzdělávacím programem školy.

Best AI Website Creator