Mobirise Website Builder

Obecně prospěšná společnost

Montessori mateřská škola Klíček je zřízena obecně prospěšnou společností se stejnojmenným názvem. Obecně prospěšná společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Její případný zisk nesmí být využit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb. Znamená to, že pokud naše školka vytvoří zisk, nemůžeme jej použít na výplatu odměn zaměstnanců či zřizovatelů, ale jsme povinni jej použít na rozvoj vzdělávání (obvykle jej používáme na nákup nových pomůcek či vybavení školní zahrady).

Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou obecně prospěšná společnost Montessori Morava, které již od roku 2001 působí v Brně v oblasti Montessori vzdělávání dětí i dospělých, Iva Čapková (ředitelka Montessori MŠ Klíček, o.p.s.) a Kateřina Medveďová (ekonomka).

Obecně prospěšná společnost Montessori Morava provozuje Montessori centrum Brno v prostorách bývalé Geofyziky v Brně Řečkovicích.

AI Website Generator