Mobirise Website Builder

Spolupráce rodičů a MŠ

Pro dítě je důležité, aby hlavní výchovné principy byly shodné doma i v MŠ. Zvládne sice do jisté míry "přepínat"
v různých prostředích, znamená to však vždy určitou zátěž. Energie, kterou by dítě normálně využilo k rozvíjení svého potenciálu, je spotřebována na vyrovnání zátěže. Proto prosím důkladně zvažte, zda jsme tou správnou školou pro vaše dítě, zda nabízíme to, co právě vaše rodina potřebuje. Řiďte se více svou intuicí než módními trendy.
Stává se nám, že rodiče by se chtěli stát dětmi a strávit v naší školce co nejvíce času. I když je to pro nás velmi pozitivní zpětná vazba, které si nesmírně vážíme, pořád jsme si vědomi toho, že školka je prostředím dětí a dospělí jsou tu jen na návštěvě.

Dáváme rodičům možnost přijít "si pohrát" do školky mimo čas, který je určen dětem, a také se s dítětem účastnit různých akcí. Vítáme také návštěvy rodičů či jiných příbuzných ve školce v rámci témat, o kterých právě mluvíme. (O profesi, o zvířátku, které nám dítě s rodičem přinesou ukázat...)

Předávání krátkých zpráv o dítěti probíhá podle potřeby při vyzvedávání dítěte ze školky. Komplexní informace o pokrocích dítěte mají rodiče možnost získat při pololetních pohovorech. Pokud je potřeba sejít se vícekrát, schůzku může iniciovat jak rodič tak MŠ. Rodiče také dostávají pravidelné maily o dění ve školce.

Mobirise Website Builder

Co od rodičů žádáme?
    -Účast na minimálně dvou třetinách setkání rodičů pořádaných školkou. Setkání mívají formu přednášky, workshopu, sdílení zkušeností nebo diskuze, konají se asi 6x za rok.
-Dodržování Školního řádu.
-Přivedení dítěte do MŠ nejpozději do 8.30.

Jak se ještě mohou rodiče zapojit?
-Uvítáme pomoc s drobnými opravami pomůcek a knih.
-Občas potřebujeme papíry "šmíráky" a také čisté kancelářské papíry.
-Asi dvakrát do roka se společně setkáváme na sobotní brigádě, kde se staráme o zahradu i drobné opravy ve školce.Offline Website Creator