Stravování

Stravu odebíráme od firmy Školní jídelna DJ s.r.o. se sídlem na Svážné ulici.
Pokud je dítě přítomno v MŠ, odebírá vždy celodenní stravu, která zahrnuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.
Dopolední přesnídávka je dětem nabízena v čase od 8:30 do 10:00. Během tohoto času si mohou samy zvolit, kdy a kolik budou jíst. Po jídle si děti umyjí a utřou svůj talířek.
Oběd je připraven k výdeji ve 12:15 h, děti si s dopomocí dospělého naberou jídlo, v případě zájmu si přidají. Potraviny, které děti zatím nejedí, jim nabízíme, ale do jejich konzumace je nenutíme. Vycházíme přitom z přání rodičů uvedených v adaptačních dotaznících.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Odpolední svačina je připravena ve 14:45 h. Dětem, které mají nahlášený odchod po obědě připravíme balíček s sebou domů.

Úhrada za celodenní stravování pro školní rok 2024/2025 je stanovena na 56 Kč denně. Hradí se zálohově převodem na účet číslo 2600448932/2010. Na začátku dalšího měsíce obdržíte informaci o počtu odebraných jídel.
Záloha na stravné činí 1 120 Kč měsíčně, zálohy budou vyúčtovány na konci školního roku. Pokud někomu z dětí vznikne větší přeplatek, je možné jej po vzájemné dohodě vrátit i v průběhu školního roku.

Záloha je splatná vždy do 25. dne předchozího měsíce.


Pro případ nepřítomnosti je třeba stravu nejpozději jeden pracovní den předem do 9:00 odhlásit, a to následovně:
-mailem na adresu omluvy@msklicek.org,

- prostřednictvím SMS (ve tvaru příjmení dítěte, oběd NE datum od kdy do kdy) na tel. 777 498 760.Stravu je možno si odebrat do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti. Strava neodhlášená včas dle předchozí instrukce, bude účtována jako odebraná. Pokud by nebyla odhlášena strava ani v následujících dnech, bude strávníkovi účtována plná cena (bez dotace).


Drag & Drop Website Builder