Přijímací řízení 2023/24

Vážení zájemci o Montessori MŠ Klíček,
naše MŠ se bude s nejvyšší pravděpodobností v následujícím roce stěhovat do prostor, které teprve hledáme. Pokud byste měli tip na naše budoucí sídlo, dejte nám prosím vědět na e-mail info@msklicek.org. Hledáme prostory se zahradou, která je pro náš provoz nutná.

Očekáváme, že pro školní rok 2023/2024 budeme mít asi 9 volných míst. Děti přijímáme pouze na celodenní docházku pondělí - pátek.

Přijímací řízení probíhá vždy v květnu, v dubnu mu předchází setkání zájemců (rodičů), kde se mohou zeptat na vše potřebné.

Průběh přijímacího řízení

Potřebné formuláře budou ke stažení na webových stránkách školy v uvedeném termínu.
Každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
Rozhodnutí o přijetí není potřeba si vyzvednout. Pokud by o něj měl rodič přesto zájem, bude mu vydáno na požádání.
Rozhodnutí o nepřijetí je potřeba si vyzvednout osobně nebo jej škola zašle doporučeně poštou.

Rodičům přijatých dětí pošleme mailem informace ohledně dalšího postupu - informační schůzka, podpis smlouvy, platba zálohy atd.

Kriteria přijetí

Do MŠ budou přednostně přijímány děti:
- jejichž sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval MŠ Klíček,
- jejichž rodiče mají prokazatelný zájem o Montessori pedagogiku a respektující komunikaci (zúčastnili se vzdělávacích kurzů nebo seminářů nebo jiných akcí seznamujících rodinu s Montessori principy),
- které nejpozději k 1.9.2023 dosáhnou 3 let věku,
- které navštěvovaly jiné Montessori zařízení samostatně nebo s rodičem,
- nepřijaté v předchozím přijímacím řízení a opakovaně přihlášené do MŠ Klíček.

Očkování

Mateřská škola přijímá děti v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2015 je pro účely přijetí dítěte do MŠ třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou ve schématu minimálně 2+1 dávka.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola nebude požadovat doklad o očkování.
U ostatních dětí bude třeba doložit vyjádření lékaře současně s přihláškou.

Pro rodiče předškoláků

Po předchozích zkušenostech nedoporučujeme změnu mateřské školy v posledním roce docházky. Než se dítě v nové školce zadaptuje, nějaký měsíc to trvá. Případné potíže dítěte můžeme správně diagnostikovat až po adaptaci a na případná opatření zbývá před nástupem do školy málo času. Proto prosím velmi dobře zvažte případné přehlašování dítěte. Pokud přece jen váháte, předem nás kontaktujte, můžeme to probrat.

Pokud jste zde nenašli odpověď na svou otázku, pište prosím na info@msklicek.org.

Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

1

Výdej přihlášek (Ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře) 

duben - začátek května (bude upřesněno nejpozději v březnu 2023
2

Příjem vyplněných přihlášek

K přijímacímu řízení je potřeba doložit a nejpozději x. května 2023 předat do MŠ:

1. vyplněnou přihlášku
2. vyjádření lékaře - doklad o očkování dítěte podle zákona (netýká se předškoláků).
Potvrzení o očkování je nutným podkladem pro přijímací řízení. Bez tohoto dokladu musí ředitelka přerušit správní řízení a vyzvat zákonné zástupce k doložení. Povinné očkování je nutnou podmínkou přijetí dítěte do MŠ.
Rodiče předškoláků (dětí, které dovrší 5 let nejpozději 31.8.2021) vyplní pouze prohlášení o zdravotním stavu dítěte.
3. rodný list dítěte (stačí sebou přinést k nahlédnutí, kopii nebudeme uchovávat)
Dokumenty ke stažení zde od x.4.2023
3

Vyvěšení výsledků

(Na webových stránkách www.msklicek.org a na vstupních dveřích do MŠ.)
4

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí 

Rozhodnutí o přijetí může být vydáno na žádost zákonného zástupce dítěte ve stejném termínu.
5

Odeslání rozhodnutí o nepřijetí (Česká pošta)

Pokud jen trochu můžete, přijďte si prosím rozhodnutí vyzvednout osobně.

Made with ‌

No Code Website Builder