Mobirise Website Builder

Kroužky

Děti potřebují mít nabídku rozmanitých činností, ze kterých si samy vyberou. Zejména mladší děti neudrží pozornost dlouhý časový úsek a tudíž organizovat pro ně kroužky v délce 45 minut jedno odpoledne v týdnu není příliš přínosné. Proto u nás najdete tyto aktivity zařazené v krátkých blocích v běžném denním programu:
-výtvarné činnosti,
-pohybové aktivity,
-zpěv,
-tanec,
-dramatická výchova (práce s loutkou, základy divadelní improvizace),
-základy angličtiny (jednoduché říkanky a písničky, základní slovíčka - -barvy, zvířata apod.)
-péče o rostliny - zálivka, pletí, okopávání,
-péče o morčata - krmení, chování, čištění kotce,
-základní polytechnické dovednosti - řezání, zatloukání hřebíků, šití apod.
Tyto činnosti jsou zahrnuty v běžném měsíčním školném.

Website Software