Adaptace dětí v MŠ

Mobirise Website Builder

Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské školky je velká změna, některé děti se s ní vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci.

Rodičům doporučujeme dítě nechat již před nástupem do MŠ zažívat situace, kdy je krátký čas bez přítomnosti rodičů například s příbuznými, využít program pro děti bez rodičů v některém Montessori zařízení (Montessori centrum, Maloušci,...), ... podle toho, jak to rodině vyhovuje. Přechod do školky pak pro dítě není tak náročný.

Na začátku školního roku se děti postupně učí respektovat třídní pravidla: zacházet s pomůckami jemně, vrátit pomůcku na její místo, domluvit se s kamarádem na spolupráci... 

Mobirise Website Builder

Před nástupem do školky doporučujeme po dohodě s personálem navštívit MŠ s dítětem, prohlédnout si společně prostory, půl hodinky pobýt a pak v klidu odejít. Ve chvíli, kdy rodič přivádí dítě do školky k samostatnému pobytu a ono je nejisté nebo dokonce pláče, je dobré okamžik rozloučení neprodlužovat ani neodkládat, v klidu odejít a v domluvenou dobu (přesně!) pro dítě přijít. Ze zkušenosti víme, že většina dětí se zklidní ve chvíli, kdy se za rodičem zavřou dveře. Pokud by situace byla opravdu dramatická, rodiče kontaktujeme, ale nebývá to potřeba.

Doporučujeme začít s kratší dobou pobytu dítěte v MŠ (u nejmenších např. začít s jednou hodinou) a postupně ji prodlužovat. Učitelka vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup. 

V případě potřeby mohou v prvních několika dnech rodiče (pokud si to přejí) doprovázet dítě i do prostor MŠ, je ale třeba, aby zcela respektovali pokyny pedagogů a nenarušovali chod MŠ. Ze zkušenosti víme, že pokud je rodič s dítětem v MŠ, adaptace prakticky neprobíhá, dítě je spíše stresováno nejistotou, zda rodič odejde a kdy. Proto tuto možnost volíme jen v krajním případě, když je dítě opravdu velmi úzkostné.

Pro zdárný průběh adaptace dítěte je prospěšné, když mají rodiče sami v sobě zpracováno téma odloučení. Pokud totiž dítě cítí strach či jiné emoce rodiče, obvykle je to ono, kdo je dá najevo. Víte-li o sobě, že je pro vás okamžik loučení frustrující, bude vhodné, aby dítě zpočátku do MŠ předával ten "odolnější" z rodičovské dvojice.

Pro zdárný průběh adaptace dítěte je prospěšné, když mají rodiče sami v sobě zpracováno téma odloučení. Pokud totiž dítě cítí strach či jiné emoce rodiče, obvykle je to ono, kdo je dá najevo. Víte-li o sobě, že je pro vás okamžik loučení frustrující, bude vhodné, aby dítě zpočátku do MŠ předával ten "odolnější" z rodičovské dvojice.

HTML Website Builder