Docházka a školné


Mateřská škola bude ve školním roce 2024/2025 v provozu od 2. září 2024 do 1. srpna 2025. V těchto měsících bude také hrazeno školné, které činí 7 780 Kč měsíčně, a také příspěvek na provoz školní jídelny-výdejny ve výši 720 Kč a je splatné měsíčně předem nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (na říjen tedy do 25. září).

V případě platby na celé pololetí dopředu bude poskytnuta sleva ve výši 2%.

Nabízíme pouze docházku pondělí - pátek, sdílená místa nenabízíme. Provozní doba je 7:15 - 16:30.
Je samozřejmě na zvážení rodičů, kdy budou dítě vyzvedávat ("po o" či "po spa") nebo zda bude dítě jeden den
v týdnu trávit jinde než v MŠ - školné je však potřeba hradit v plné výši.


Školné zahrnuje:

vzdělávání podle Montessori školního vzdělávacího programu

kulturní fond,
výtvarné potřeby

fond obnovy pomůcek

hygienické prostředky
(toal.papír, kapesníčky, ...)

Školné nezahrnuje:

příspěvek na provoz
školní jídelny-výdejny

stravné

Škola si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (zejm. výpadek dodávek energií, vody, apod.) přerušit krátkodobě provoz i mimo tyto termíny s tím, že přerušení provozu do celkového počtu 3 pracovních dnů během školního roku nemá vliv na výši školného. Tato přerušení provozu jsou již zohledněna ve výši školného a školné se již v příslušném měsíci nijak nekrátí. Školné se také nijak nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte.

Personální zajištění činnosti školy

V mateřské škole s dětmi pracují ředitelka, tři učitelky a paní provozní (výdej obědů a úklid).

Free AI Website Creator