Mobirise Website Builder

ROZHODNUTÍ

Ředitelka Montessori mateřské školy Klíček, o.p.s., rozhodla podle §34 a §165 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, takto:

Registrační čísla – přijaté děti: 
202316, 202323, 202301, 202321, 202302, 202315, 202322, 202309, 202311, 202318

Registrační čísla – nepřijaté děti:
202327,  202305, 202307, 202312, 202304, 202303, 202313, 202314, 202328, 202326, 202310, 202319, 202308, 202306, 202325, 202324, 202320, 202317 

Registrační čísla jsou řazena sestupně podle pořadí umístění.

Rozhodnutí o přijetí se považuje zveřejněním výsledků za doručené. V případě zájmu jej ředitelka rodičům vydá po předchozí domluvě. Rodiče přijatých dětí budou v nejbližších dnech e-mailem pozváni na informační schůzku.

Rozhodnutí o nepřijetí si rodiče mohou vyzvednout osobně ve dnech 17.5. a 18.5. po domluvě s ředitelkou MŠ. (Tel.778 499 904)

V Brně dne 15.5.2023,
Iva Čapková, ředitelka školy

Naše mateřská škola je nestátním neziskovým subjektem,
který zřizuje obecně prospěšná společnost Montessori mateřská škola Klíček.
Jsme zařazeni v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Proč Klíček?

Klíček má v českém jazyce dva základní významy.
Klíček - kovový nástroj k odemykání zámku,
anebo klíček - zárodek budoucí rostliny.

V naší školce chceme naplňovat oba tyto významy:
-
Vytváříme (a je to opravdu nekončící proces) pro děti místo,
které jim pomůže odemknout dveře k vědění a spokojenému životu.
- Víme, že každé dítě (stejně jako rostlinný klíček) má v sobě ohromný potenciál,
který při vhodných podmínkách roste, sílí a vyvíjí se ku prospěchu dítěte i prospěchu společenství, kde dítě žije. A takové podmínky se snažíme připravit. 

A klíček do třetice:

K - koncepce. Víme, jak na to. Vycházíme z každodenní praktické zkušenosti s dětmi, učíme se od nich a ony od nás.
L - láska. K dětem, k životu.
I - individualita. Každý jsme jedinečný.
Č - čas. To, co se dítěti nedařilo včera nebo dnes, může se podařit zítra.
E - emoce. Každý má právo smát se i plakat.
K - komunikace a kooperace. Rodina a škola společně ve prospěch dítěte.

Výběr školky je důležité rozhodnutí. Tady najdete pár vodítek, která vám mohou napovědět, zda je či není Klíček školkou vhodnou pro Vaše dítě i pro Vás.

Podporují nás / spolupracujeme

Made with ‌

Offline Website Builder